สแกนแบบแปลน A0

      งานสแกนเอกสารที่มีขนาดใหญ่เป็นงานที่ต้องใช้ความชำนาญในการทำงานมากกว่าเอกสารทั่วไปเป็นอย่างมาก เอกสารขนาดใหญ่จะมีหลายประเภทและความหลากหลาย  เช่น เอกสารแบบแปลน พิมพ์เขียว แบบกระดาษไข หนังสือพิมพ์ แผนที่ กราฟแบบยาว หรือจะเป็นพวกรูปภาพ ซึ่งทั่วไปจะมีขนาดตั้งแต่ A2-A0 หรือหน้ากว้างสูงสุดไม่เกิน 42 นิ้ว

 

เอกสารประเภทแบบแปลน พิมพ์เขียว แบบกระดาษไข

 

เอกสารขนาดใหญ่ประเภทอื่นๆ

 

        รูปแบบการให้บริการสแกนเอกสารขนาดใหญ่ จะเป็นแบบ Offsite Service คือจะเป็นการรับเอกสารเข้ามาสแกนที่ศูนย์สแกนเอกสาร เนื่องจากการสแกนเอกสารขนาดใหญ่ต้องใช้เครื่องสแกนเอกสารที่มีขนาดใหญ่ตามขนาดเอกสาร และต้องใช้ระยะเวลาและความชำนาญในการสแกนมาก งานที่ได้จะต้องสวยงามคมชัด สามารถอ่านค่าต่างได้ ซึ่งจะเป็นการรับ-ส่งเอกสารด้วยกล่องจัดเก็บเอกสารที่ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันเอกสารไม่ให้ได้รับความเสียหายจากการขนส่ง ซึ่งจะเป็นการให้บริการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมทั้งสิ้น กรณีที่เอกสารมีจำนวนไม่มากนักก็สามารถนำเข้ามาให้สแกนที่ศูนย์สแกนเอกสารได้เลย

       การสแกนเอกสารขนาดใหญ่ เครื่องที่ใช้ในการสแกนจะต่างกับเครื่องที่ใช้สแกนเอกสารทั่วไป โดยที่ตัวเครื่องจะมีขนาดใหญ่กว่า หน้ากว้างของเครื่องจะรองรับเอกสารที่มีหน้ากว้างถึง 42 นิ้ว ส่วนความยาวนั้นจะไม่จำกัด ซึ่งจะสามารถสแกนเอกสารประเภทแบบแปลน พิมพ์เขียว แบบกระดาษไข หนังสือพิมพ์ แผนที่ กราฟแบบยาว หรือจะเป็นพวกรูปภาพได้ตั้งแต่ขนาด A2-A0 ซึ่งภาพที่ได้จะมีความคมชัด สวยงาม สามารถอ่านค่าต่างๆได้

 

เครื่องสแกนเอกสารขนาดใหญ่

 

      ซึ่งสามารถสแกนได้ทั้งแบบสี และขาว-ดำ ความละเอียดสูดสุดอยู่ที่ 1,200 dpi แต่โดยทั่วไปจะสแกนกันที่ 300 dpi ก็เพียงพอแล้ว ความละเอียดที่สูงเกินไปจะทำให้ File size มีขนาดใหญ่ไม่สามารถเปิดได้ และอาจจะต้องใช้เวลาในการสแกนมากขึ้นซึ่งอาจทำให้มีผลต่อค่าใช้จ่ายต่อหน้าเพิ่มขึ้นด้วย

 

ภาพที่ได้จากการสแกนทั้งแบบสีและขาวดำ

 

       รูปแบบในการจัดเก็บ File (File Format) สามารถจัดเก็บเป็น Jpeg File หรือ TIF File แต่ที่นิยมที่สุดก็จะเป็น PDF File โดยสามารถจัดเก็บได้ทั้งแบบ 1 หน้าต่อ 1 File หรือจะจัดเก็บแบบ 1 เล่ม(หลายหน้า)ต่อ 1 File ก็ได้

 

PDF File

 

     ราคาต่อหน้าในการดำเนินงานจะขึ้นอยู่กับจำนวนเอกสารที่รับมาสแกนต่อครั้งและรายละเอียดในการดำเนินงานต่างๆ 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาได้ที่..บริษัท นิวแคปเจอร์ จำกัด โทร. 02 101 5685

 

ผลงานบางส่วน

Visitors: 130,580